beta

komINN

KomINN er en nasjonal delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter. I KomINN kan kommuner og fylkeskommuner dele kunnskap, få erfaringer, og hente inspirasjon. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å legge inn relevante prosjekter. Sammen kan vi bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning i norske kommuner.

"Utviklende opplæring i matematikk"- undervisningsmodell for innlæring av matematikk i barneskolen

Sandnes kommune har systematisk tatt i bruk en ny undervisningsmodell for innlæring av matematikk, basert på oversatt og utarbeidet russisk læreverk. Kommunen har i dag 18 barneskoler som arbeider etter modellen.

Bakgrunn

Undervisningsmodellen har røtter i Vygotskys teorier om læring og undervisning i sonen for nærmeste utvikling. I modellen legges det stor vekt på observasjon, analyse og logisk tenkning. Lærestoffet er organisert på en måte som gir en raskere faglig progresjon enn det som er vanlig. Russisk læreverk er tilpasset og oversatt til norsk.

Utfordringen

  • ■ Å mestre de grunnleggende ferdighetene er avgjørende for å redusere frafall i videregående skole
  • ■ Elevene skal oppleve mestringsfølelse i matematikk, samtidig som innlæringen skal være på et høyt nivå

Resultater og gevinster

  • ■ Ved å undervise etter prinsippene i utviklende opplæring gis alle elevene mestring og utfordringer. Elevene blir gode til å snakke og reflektere rundt matematikk og til å hjelpe hverandre
  • ■ Undervisningen fører til økt mestring og bedring av læringsresultater. Nasjonale prøver i regning i 2013 viste at 67 % av elevene på 5. trinn på̊ Smeaheia skole skåret på̊ det høyeste mestringsnivå̊. Skolen hadde ingen elever på lavest nivå.

Råd til implementering

Elevene må bevisstgjøres på undervisningsmetoden. Lærere som skal undervise etter prinsippene bør ha oppfølging/veiledning av fagfolk i oppstarten og skoleledere må legge til rette for gode implementeringsprosesser.

Lansert

2013


Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Stavanger
  • Sandnesskolen v/ kommunaldirektør oppvekst skole

Finansiering

  • Egenutviklet løsning
  • Lave driftskostnader

Gevinstområder

✔ Økt tjenestekvalitet


Kontaktinformasjon