beta

komINN

KomINN er en nasjonal delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter. I KomINN kan kommuner og fylkeskommuner dele kunnskap, få erfaringer, og hente inspirasjon. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å legge inn relevante prosjekter. Sammen kan vi bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning i norske kommuner.

Et liv med innhold og mening - også etter innflytting på sykehjem

Sola utviklet et nytt samtaleverktøy som involverer brukerens nettverk til å bidra med ting som er viktige for brukeren. Overgangen fra hjem til institusjon blir da mindre.

Bakgrunn

Brukerne med langtidsplass i institusjonene har selvsagt ulike behov, men alle har behov for å kunne få fortsette med noe av det som var viktig for dem da de bodde hjemme og som kan gi et meningsfylt liv. Løsningen vår er et nytt samtaleverktøy som legger til rette for å involvere og forplikte de viktigste personene i brukers nettverk, til å bidra med de tingene som er viktige for brukeren.

Utfordringen

 • ■ Overgangen fra å bo hjemme til å bo på sykehjem oppleves som veldig stor. Livet oppleves som mye «tommere» enn da brukerne bodde hjemme
 • ■ Brukerne ønsker å fortsette med det som er viktig for dem
 • ■ Ansatte opplever at de ikke har tid til å tilby individuelt tilpasset meningsfylt innhold til brukerne

Resultater og gevinster

 • ■ Bruker får fortsette med ting som oppleves betydningsfylt
 • ■ Innholdet i brukerens hverdag styres av deres individuelle behov
 • ■ Ansatte og pårørende er mer fornøyde

Råd til implementering

Ansatte og ledere som skal gjennomføre samtalene bør få en gjennomgang av både bakgrunnen for løsningen, og hvordan en samtale kan gjennomføres i praksis. Vi ser at det er viktig å lytte til, stoppe opp og reflektere over de svar vi får av brukerne. Dette bidrar til ny og bedre innsikt.

Lansert

2015


Samarbeidspartnere

 • Brukere
 • Pårørende
 • Sykehjem
 • Medarbeidere

Finansiering

 • Egenutviklet løsning
 • Lave driftskostnader

Gevinstområder

✔ Økt innbyggertilfredshet

✔ Økt medarbeidertilfredshet

✔ Økt tjenestekvalitet


Kontaktinformasjon