beta

komINN

KomINN er en nasjonal delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter. I KomINN kan kommuner og fylkeskommuner dele kunnskap, få erfaringer, og hente inspirasjon. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å legge inn relevante prosjekter. Sammen kan vi bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning i norske kommuner.

Digital skolehverdag - nettbrett en til en

Bærum har utarbeidet et helhetlig løp for anskaffelse, innføring og bruk av nettbrett i undervisningen.

Bakgrunn

Digital skolehverdag – nettbrett 1:1 oppleves som et stort pedagogisk endringsarbeid. Endringsarbeidet går blant annet ut på å bruke ny teknologi i klasserommet for å gjøre undervisningen bedre, mer effektiv og mer motiverende for elevene.

Utfordringen

■ Tidligere har bærumsskolen praktisert løsningen «1: mange», der flere elever deler PCer. Verdifull tid gikk den gang med til logistikk fremfor læringsarbeid.

Resultater og gevinster

  • ■ Kommunikasjonen mellom lærere og elever blitt bedre, hyppigere og mer sømløs enn tidligere
  • ■ Skole-hjem samarbeidet er i ferd med å bli bedre
  • ■ Elever med spesialundervisning lykkes i større grad enn tidligere
  • ■ Ved en av pilotskolene leste 85 % av elevene i førsteklasse innen 31. oktober, og 95 % innen 30. november

Råd til implementering

I Digital skolehverdag har vi hatt høy toleranse for prøving og feiling. Vi har høstet erfaringer og endret vårt videre arbeid i samsvar med det. Solid kompetanseheving og ledelsesoppfølging og forankring hos interessenter og samarbeidspartnere har vært sentralt. Ikke undervurder viktigheten av enhetlig informasjon og kommunikasjon.

Lansert

2013 - 2016

Samarbeidspartnere

Finansiering

Egenutviklet løsning

Lave driftskostnader


Gevinstområder

✔ Økt tjenestekvalitet

✔ Økt medarbeidertilfredshet


Kontaktinformasjon

Kirsten Viga Skretting

Epost: kirsten.skretting@baerum.kommune.no

Telefon: 95216694