beta

komINN

KomINN er en nasjonal delingsportal for kommunale innovasjonsprosjekter. I KomINN kan kommuner og fylkeskommuner dele kunnskap, få erfaringer, og hente inspirasjon. Vi oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å legge inn relevante prosjekter. Sammen kan vi bidra til økt innovasjonskraft og verdiskapning i norske kommuner.Kunnskapsbank

Her finner du linker til sider med relevant informasjon om innovasjon i offentlig sektor.

Send oss gjerne forslag til andre sider på knut.kommune@inductsoftware.com

VEIKART FOR TJENESTEINNOVASJON

Nettside: http://www.ks.no/veikart

Veikart for tjenesteinnovasjon er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden.

Utviklet av:
KS, Helsedirektoratet, Sintef, PA Consulting, Making Waves, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i samarbeid med en rekke kommuner

COI – CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Nettside: http://coi.dk

Center for Offentlig Innovation (COI) er et dansk nasjonalt senter, som understøtter økt kvalitet og effektivitet i hele dansk offentlig sektor gjennom innovasjon.

Etablert av:
Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne.

DIFI – INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Nettside: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/innovasjon

Difis fagsider om innovasjon i offentlig sektor.

SENTER FOR INNOVASJON I TJENESTEYTING – HØGSKOLEN I INNLANDET

Nettside: http://www.hil.no/forskning/forskningsomraader/innovasjon_i_tjenesteyting_ph_d

Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) er et tverrfaglig forskningssenter som inkluderer ansatte ved flere av høgskolens avdelinger. Senterets overordnede mål er å tilrettelegge for, og stimulere til forskning om innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting.

PROSJEKTVEIVISEREN

Nettside: http://www.prosjektveiviseren.no/

Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

Utviklet av:
Difi

LEVERANDØRUTVIKLINGSPROGRAMMET - INNOVATIVE ANSKAFFELSER

Nettside: http://www.innovativeanskaffelser.no

Beskrivelse: Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser.

Utviklet av:
NHO, KS og Difi