KOMog

DEL

Hei komINN bruker

Denne portal videreføres med nytt navn og i ny drakt

 

KOMogDEL

KomINN ⇒ KOMogDEL

Årsaken til at komINN har byttet navn til KOMogDEL er at samarbeidet mellom Induct og KS har utgått. Det har hele tiden vært et ønske om å lage en plattform som var gratis å bruke. Likevel påløper det kostnader knyttet til drift og videreutvikling. For å dekke disse ble det lagt til reklameannonser på plattformen (lik det du finner på Facebook, bare i mindre omfang). KS kan ikke støtte en reklamefinansiert plattform og av den grunn ble samarbeidet avsluttet.

KOMogDEL

Denne nye versjonen viderefører konseptet med registrering og deling av prosjekter, og inneholder samtidig en del annen funksjonalitet. Se video på forsiden av plattformen for mer informasjon. Videre vil denne plattformen utvikles i tett dialog med behov og ønsker fra brukere. Allerede er det meldt inn ønsker om samhandling og deling rundt behov og prosedyrer i tillegg til prosjekter, diskusjonsgrupper og oppgavestyring på tvers av kommuner, opprettelse av egne delingsnettverk (eks geografisk; fylket eller tematisk; klimaprosjekter), osv. Dette kommer!

Vi takker for veldig mange gode innspill og diskusjoner frem til nå, og håper dere er fornøyd med resultatet! Om du har noen tanker eller ideer for å verdiøke den nye plattformen videre må du ikke nøle med å ta kontakt – knut.kommune@inductsoftware.com.

Bli med og bygge videre på den kommunale delingsportalen: www.komogdel.no. Du kan logge deg inn med samme brukernavn og passord du brukte på komINN.


KOMogDEL